OFERTA

Utrzymanie terenów stacyjnych WN (110kV, 220kV, 400kV)

 • posiadamy własny nadzór nad prowadzonymi pracami,
 • Posiadamy pracowników z uprawnieniami elektrycznymi D i E grupa 1, 2
 • Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie stacji WN
  –   koszenie, wywóz i utylizacja trawy
  –   wykonanie oprysków tłucznia, dróg wewnętrznych, kanałów kablowych
 • Odśnieżanie dachów na budynkach technologicznych na terenie stacji WN
 • Odśnieżanie dróg wewnętrznych ba terenie stacji WN

Czyszczenie urządzeń elektrycznych

 • Usługi czyszczenie urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem do 15 kV i bez napięcia
 • Czyszczenie POD NAPIĘCIEM 15 kV – usługa dedykowana dla klientów, którzy nie mają możliwości wyłączenia swoich układów zasilających na czas czyszczenia
 • Czyszczenie URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH – usługi wykonywane przy wyłączonym napięciu podczas planowych postojów w zakładach produkcyjnych i energetycznych
 • Czyszczenie UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH – usługi wykonywane w ramach procesu konserwacji silników, generatorów i transformatorów mające na celu poprawę stanu izolacji urządzeń
 • Czyszczenie IZOLATORÓW – usługa przeprowadzana podczas przeglądów konserwacyjnych urządzeń energetycznych, w szczególności transformatorów i szynotorów na stacjach energetycznych

Pomiary i badania odbiorcze i eksploatacyjne WN, Sn, nn

 • Pomiary i badania dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych
 • pomiary rezystancji izolacji kabli i urządzeń
 • obciążenia (moc, prąd) w instalacji elektrycznej,
 • ochrona p. porażeniowa,
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • rezystancja uziomów,
 • natężenia oświetlenia,
 • pomiary kamerą termowizyjną,
 • analiza jakości energii elektrycznej,
 • ocena stanu technicznego instalacji,
 • sprawdzenie i rozruchy pól SN oraz nn
 • diagnostyka kabli SN

Usługi alpinistyczne / inne

Wykonujemy profesjonalne usługi mycia i czyszczenia dachów.
Rodzaje dachów które czyścimy:

 • dachówka (ceramiczna, betonowa, glazurowana)
 • blachodachówka
 • metalowe
 • szklane
 • inne

Wykonujemy profesjonalne usługi mycia i czyszczenia elewacji metodą ciśnieniową.
Rodzaje elewacji które czyścimy:

 • tynk (szlachetne, tradycyjne, malowane farbami elewacyjnymi, mineralne, cementowo-wapienne, akrylowe, silikatowe, silikonowe itp.)
 • cegła, kamień, piaskowiec, klinkier, granit, amerblok, tynki mozaikowe,
 • pcv (siding)
 • metalowe (aluminiowe)
 • szklane
 • betonowe
 • płyty i okładziny elewacyjne
 • powierzchnie pokryte powłokami antykorozyjnymi
 • ekrany akustyczne
 • inne

 • Czyścimy również obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, hale, obiekty inżynierskie.
 • Czyszczenie kostki brukowej.
 • Wycinka przy liniach energetycznych WN, SN